Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /funkcje.php on line 86

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /funkcje.php on line 87
Przychodnia Medyczna Vena - Korczew, Mordy Sarnaki

Mordy:
25 641 51 28
798 267 075
518 151 451

Korczew:
25 631 20 21
607 302 253

Sarnaki:
83 359 91 19
573 244 975
512 168 358

Współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Opieka psychiatryczna i leczenie uzalenie

 
wiadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzalenie skierowane s do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzalenionych i ich rodzin. W zalenoci od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziaach dziennych lub szpitalnych.

W poradni – pacjent ma zapewnione niezbdne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki oraz wyroby medyczne (dotyczy programu substytucyjnego leczenia metadonem), w tym wyroby medyczne bdce przedmiotami ortopedycznymi i rodki pomocnicze, wiadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapia) i rehabilitacyjne oraz dziaania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

W orodku dziennym – w trakcie leczenia pacjent ma zapewnione niezbdne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, w tym wyroby medyczne bdce przedmiotami ortopedycznymi i rodki pomocnicze, wyywienie, wiadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapia) i rehabilitacyjne oraz dziaania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. Transport sanitarny zgodnie z odrbnymi przepisami.

W izbie przyj – przez ca dob pacjent moe skorzysta ze wiadcze udzielanych w trybie nagym (take diagnostyczno-terapeutycznych). Pacjent ma zapewnione zabezpieczenie medyczne oraz transport w przypadku koniecznoci kontynuowania leczenia specjalistycznego.

W szpitalu – podczas leczenia pacjent ma zapewnione bezpatnie niezbdne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, wiadczenia z zakresu profi laktyki, leczenia, pielgnacji i rehabilitacji, leki, w tym wyroby medyczne bdce przedmiotami ortopedycznymi i rodki pomocnicze, wiadczenia terapeutyczne (w tym psychoterapia), dziaania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin oraz inne wiadczenia zwizane z pobytem. Transport sanitarny zgodnie z odrbnymi przepisami.

Zasady udzielania wiadcze

 

W poradni zdrowia psychicznego (take w poradni dla dzieci i modziey i innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii wspóycia oraz dla osób z autyzmem dziecicym):

 • pacjent moe skorzysta z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych; 
 • pacjent z organicznymi zaburzeniami psychicznymi, schizofreni lub afektywnymi zaburzeniami nastroju ma prawo do bezpatnych wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa lub pielgniarki; 
 • w uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpatnego transportu sanitarnego; 
 • za wiadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobiera od ubezpieczonego adnych dodatkowych opat, chyba e taka odpatno przewidziana jest w odrbnych przepisach;
 • wiadczeniodawca wydaje skierowania na badania zwizane z leczeniem psychiatrycznym oraz pokrywa ich koszty.

Psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W poradni leczenia uzalenie:

 • pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalist terapii uzalenie, psychologa lub instruktora psychoterapii uzalenie; 
 • leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa si na podstawie skierowania z gminnej komisji do spraw rozwizywania problemów alkoholowych lub postanowienia sdu.

Leczenie w warunkach szpitalnych

 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. W nagych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi moe by przyjta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyj; 
 • w ramach wiadcze udzielanych w warunkach stacjonarnych wiadczeniodawca zobowizany jest zapewni pacjentowi bezpatne,niezbdne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne bdce przedmiotami ortopedycznymi oraz rodki pomocnicze; 
 • w trakcie hospitalizacji wiadczeniodawc obowizuje zakaz wystawiania ubezpieczonemu recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostpnych; 
 • przyjcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego nastpuje za jej pisemn zgod; 
 • przyjcie do szpitala psychiatrycznego osoby maoletniej lub ubezwasnowolnionej nastpuje za pisemn zgod jej przedstawiciela ustawowego;
 • leczenie psychiatryczne w caoci jest finansowane przez NFZ.

Pacjenci kierowani s na leczenie stacjonarne przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, gabinety prywatne i na mocy postanowienia sdu.

wiadectwo o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, orzeczenie, opini lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo zakadu opieki zdrowotnej moe by wydane przez lekarza wycznie po uprzednim osobistym zbadaniu tej osoby.

ródo:https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/1452-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzalenie

Aktualności

Uwaga kleszcze!

Jak wyglda kleszcz? Kleszcze to pasoyty nalece do gromady pajczaków. Tak wygldaj kolejno: nimfa,larwa, samiec samica. Ludzi najczesciej atakuj postacie ...

Cukier

Czy wiesz jak cukier wpywa na organizm twój i twojego dziecka? Obrazek poniej pokazuje co dzieje sie z naszym ciam gdy spoywamy zbyt duo cukru. O tym, e ...

Nasze placówki

Przychodnia Vena
w Mordach

ul.11 listopada 28/30
08-140 Mordy
tel. 25 641 51 28
tel. 798 267 075
tel. 518 151 451

© 2014 Przychodnia Medyczna Vena Sp. J.
Korczew | Mordy | Sarnaki
Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne